Hulp bij recht

· U gaat scheiden - omdat u dat wilt of omdat de ander dat wil
· U hebt een vraag of wens betreffende alimentatie, ouderschap
  of een ander onderwerp dat het familierecht betreft

U kunt bij dit kantoor terecht voor hulp bij recht, meditation en hulp bij relaties. Hulp bij recht behelst adviseren, procederen, bijstaan en bemiddelen. De rechtsgebieden waarin het kantoor actief is, zijn personen- en familierecht en psychiatrisch patiëntenrecht.

Hulp bij recht: werkwijze

U wordt in een rustige en ontspannen sfeer ontvangen. Er wordt zorgvuldig naar uw wensen geluisterd en u wordt op deskundige wijze geïnformeerd en begeleid. U wordt nauwkeurig op de hoogte gehouden over de gang van zaken en de procedure nadat deze is aangevangen. In een open en informeel contact is er alle ruimte voor u en uw zaak.

Omdat het een klein kantoor betreft, zijn de contactlijnen kort en direct.

Er is alle ruimte voor uw zaak in een open en informeel contact


Kosten

De kosten die in rekening worden gebracht, worden bepaald door het aantal aan de zaak bestede uren en het toepasselijke tarief, vermeerderd met de BTW. Daarnaast worden verschotten in rekening gebracht. Dit zijn de kosten die het kantoor in de betreffende zaak aan derden moet betalen, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en de kosten voor het verkrijgen van uittreksels.

Bij het eerste gesprek worden afspraken gemaakt over de hoogte van het uurtarief.

Er wordt periodiek afgerekend, zodat er te allen tijde een goed overzicht bestaat van de totale kosten.

Indien u niet in staat bent om een advocaat of bemiddelaar te betalen, en u komt in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, wordt een toevoeging voor u aangevraagd. In het geval de toevoeging wordt toegewezen, betaalt u slechts een eigen bijdrage plus verschotten. Er worden geen eenzijdige echtscheidingsprocedures op toevoeging gevoerd. Wel is het mogelijk een speciaal tarief af te spreken.

Zie voor meer informatie www.rvr.org