Onderstaande disclaimer en de privacyverklaring zijn van toepassing op de door mr. P. Arkema-Hummel beheerde website www.arkema.org.

Privacy verklaring

De website is eigendom van en wordt beheerd door mr. P. Arkema-Hummel. Mr. P. Arkema-Hummel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens
Bij het bezoeken van de website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren.

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinde: om met u in contact te kunnen treden. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u mr. P. Arkema-Hummel daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan mr. P. Arkema-Hummel stelt.

Disclaimer

Mr. P. Arkema-Hummel is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.
Verwijzingen naar sites die niet door mr. P. Arkema-Hummel worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Mr. P. Arkema-Hummel kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

E-mail disclaimer
De informatie opgenomen in e-mails (inclusief eventuele bijlagen) van mr. P. Arkema-Hummel is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u een e-mail van mr. P. Arkema-Hummel hebt ontvangen en u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons direct te informeren en deze e-mail en de eventuele bijlagen te vernietigen. Iedere openbaarmaking, verveelvoudiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van e-mail(s) van mr. P. Arkema-Hummel is verboden. Mr. P. Arkema-Hummel is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie, en het behoort tot uw verantwoordelijkheid om deze middelen en eventuele bijlagen hierop te scannen of anderszins te controleren. Op onze dienstverlening zijn van toepassing onze algemene voorwaarden. Een kopie van de algemene voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.